Grön teknik 

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan, vi begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Grön teknik 


Förklaring från Skatteverket:

"​​​​​​​Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstation till elfordon.
​​​​​​​
Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.
Skattereduktion för grön teknik ges för:
 • Installation av nätanslutet solcellssystem.
  Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av laddningspunkt till elfordon.
  - Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse:
 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
 • en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.
För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen både vara utförd och betald tidigast 1 januari 2021.
I de fall kunden själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. I denna situation medges alltså inte skattereduktion för materialkostnaden.
Använd gärna tjänsten "Räkna ut din skatt" på Skatteverket för att göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få. Det är särskilt viktigt om du använder både rot- och rutavdrag och skattereduktion för grön teknik under ett år.

Hör av er om ni har några funderingar?