Konstruktion & elritningar


Har ni något som är svårlöst och kanske behöver hjälp med elkonstruktionen? Eller vill ni ha en elritning/planritning över huset? Det kan vi hjälpa er med!

Konstruktion & elritningar


Det kan vara svårt att se helhetsbilden när man ska installera mer energikrävande utrustning i hushållet eller i verkstaden. Låt oss hjälpa till att hitta lösningen och dessutom dokumentera det hela för att underlätta framtida service och underhåll. 

En bra elriting underlättar felsökning och utbyggnad av anläggningen. Vid nybyggnation är det inte bara ritning för utformning av själva huskroppen som behövs, det underlättar också att göra en elritning för att tänka ut hur och var t.ex strömbrytare och uttag ska placeras. Vi skapar ritningar både från grunden och från befintliga bygghandlingar.   

Våra konstruktioner och elritningar utförs av en elingenjör.

Behöver du hjälp med konstruktion eller elritningar?

Kontakta Niklas Engblom så hjälper han er med ert projekt.